Zakładanie działalności gospodarczej. Czym się firma zajmuje i co jest do załatwienia?

Zakładanie działalności gospodarczej jest doskonałym rozwiązaniem dla wielu osób. Posiada ona dużo zalet, ale warto pamiętać, że na przedsiębiorcy spoczywa również wiele obowiązków.

Zakładanie działalności gospodarczej - 801.com.plJaki to rodzaj firmy?

Zanim założymy własną firmę musimy pomyśleć czym miałaby się ona zajmować? Fundamentem będzie tu nasz pomysł na biznes. Ważne jest aby mieć świadomość w jakiej branży chcemy działać, a także do jakiej grupy odbiorców skierowane będą działania realizowane przez naszą firmę. Gdy wiemy już co chcemy robić i jak, wtedy można rozpocząć formalności konieczne do rozpoczęcia własnej firmy. To już na starcie będzie niezbędna fachowa wiedza, m. in. z zakresu opodatkowania, formy działalności gospodarczej itp.

Czas zająć się formalnościami

Pierwszym etapem jest zarejestrowanie działalności w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W tym celu należy złożyć specjalny wniosek CEIDG-1. Obecnie istnienie kilka możliwości złożenia druku. Klasyczna forma – złożenie osobiście w urzędzie gminy bądź miasta. Można również wysłać druk listem poleconym, pod warunkiem, że jest on potwierdzony notarialni. Z pomocą przychodzą również nowe technologie, gdyż druk można złożyć elektronicznie. W tej sytuacji dopuszcza się dwie formy: używając bezpiecznego podpisu kwalifikowanego bądź za pośrednictwem konta e-PUAP. Następnie trzeba zadbać o to, by nasza działalność dostała numer NIP oraz REGON. Są one niezbędne dla urzędów, ponieważ nadają naszej działalności indywidualny charakter. Urzędy, takie jak Urząd Skarbowy czy ZUS wyróżniają naszą firmę właśnie dzięki wskazanym numerom. Dalszym krokiem jest wybór metody opodatkowania. Tutaj przedsiębiorca ma 4 możliwości: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt oraz karta podatkowa. Metoda wybierana jest często w oparciu o przepisy szczegółowe. Gdy wymienione etapy są już za nami wówczas może zacząć właściwą działalność.

Post Author: admin