Kiedy zacząć naukę języków z dzieckiem?

Wielu rodziców zastanawia się kiedy mogą zacząć naukę języków z dzieckiem? Wiele zależy od tego, w jaki sposób chcemy nasze dziecko “uczyć”.

Uczenie się przez zabawę

Nauka języków z dzieckiem - 801.com.plNie od dziś wiadomo, że podstawową działalnością podejmowaną przez dzieci jest zabawa. Maluchy są wręcz stworzone do tego aby się bawić. To dlatego w przedszkolach, wszelkie zajęcia organizowane są w formie zabawy, a przedszkolaki uczą się niejako przez przypadek. Nauka, przyswojona wiedza i umiejętności są w pewnym sensie “efektem ubocznym” zabawy. Nie inaczej wygląda kwestia nauki języków obcych. Nie można wskazać minimalnego wieku, jaki musi osiągnąć maluch, aby zacząć naukę. To, czy dziecko będzie gotowe i nauka przyniesie pożądany skutek zależy przede wszystkim od tego czy sposoby nauczania zostaną dostosowane do możliwości dziecka. Im młodsze dzieci, to i metody pracy z nimi będą inne.

Wychowywanie dzieci w środowisku dwujęzycznym

Szczególny wydźwięk pytania kiedy można zacząć naukę języka z dzieckiem odnosi się do tzw. dzieci dwujęzycznych. Dzieci te od dnia narodzi wychowywane są w środowisku dwujęzycznym. Jest to częste zjawisko szczególnie w domach, w których stykają się różne narodowości. Wtedy rodzice posługują się dwoma językami. W takim układzie dziecko od samego początku osłuchuje się z kilkoma językami, przez co uczy się ich w sposób naturalny. Takie sytuacje pokazują, że nie ma minimalnego wieku, od jakiego można rozpocząć naukę języków z dziećmi. Istotniejszym pytaniem jest fakt w jaki sposób nasze dziecko będzie się uczyć. Jeśli forma będzie odpowiednia, dopasowana do wieku, wtedy maluch sprawnie nauczy się nawet języka obcego.

Post Author: admin